کتاب‌ها و نوشته‌های اخیر آقای لی هنگجی

عنوان

*تاریخ انتشار

به‌روز رسانی ترجمه

ملاحظه: نسخه‌های اینترنتی کلیه‌ی کتاب‌های دافا شامل عکس نویسنده،‌ آقای لی هنگجی نیستند. به‌منظور احترام به آقای لی هنگجی، سردبیر چنین تصمیمی گرفته است. زیرا چاپگرهای خانگی ممکن است برای چاپ عکس با کیفیت، کیفیت لازم را نداشته باشند. توصیه می‌شود عکس با کیفیت بالای زیر از لینک مربوطه دانلود و با تجهیزات حرفه‌ای چاپ شود.
دانلود عکس با کیفیت بالا

* تاریخ انتشار به نسخه چینی اشاره دارد.