مطالب ديداری و شنيداری

موسیقی ام‌پی‌تری با کیفیت بالا، از ضبط اولیه
  ۱۲۸Kbps
تمرین ۱ (۹ دقیقه) 22MB *
تمرین ۲ ( ۳۰ دقیقه) 68MB *
تمرین ۳ ( ۹ دقیقه) 21MB *
تمرین ۴ (۱۲ دقیقه) 29MB *
تمرین ۵ ( ۶۰ دقیقه) 138MB *

* برای دانلود: علامت موس خود را روی فایل ببرید، راست‌کلیک کنید (در سیستم‌عامل مک، کلید «کنترل» را بزنید و کلیک کنید)، و از منوی ظاهرشده، «Save Link As...» را انتخاب کنید.

ویدئو
Movie Player