مطالب دیداری و شنیداری

موسیقی دانلود فایل صوتی
پو دو – ۳۶ دقیقه ۳۳MB
جی شی – ۳۶ دقیقه ۳۳MB

موسیقی فرستادن افکار درست، ۱۵ دقیقه - برای استفاده از این فایل، دستگاه پخش موسیقی را ۵ دقیقه قبل از شروع زمان فرستادن افکار درست روشن کنید. به مدت ۱۵ ثانیه، هر ۵ دقیقه صدایی پخش می‌شود. کل زمان پخش آن، به همراه ۵ دقیقۀ اول، ۱۵ دقیقه است.

برای دانلود: علامت موس خود را روی فایل ببرید، راست‌کلیک کنید (در سیستم‌عامل مک، کلید «کنترل» را بزنید و کلیک کنید)، و از منوی ظاهرشده، «Save Link As...» را انتخاب کنید.