مطالب ديداری و شنيداری

برای خرید نسخه‌های کتاب، دی‌وی‌دی و سی‌دی، لطفا به فروشگاه تیان‌تی مراجعه یا روی این لینک کلیک کنید.

موسیقی مخصوص ام پی تری پلیر با ظرفیت ۱GB
  ۱۲۸Kbps
تمرین یک ۸MB *
تمرین دو- ۳۰ دقیقه ۲۷MB *
تمرین سه ۸MB
تمرین چهار ۱۲MB *
تمرین یک تا چهار- ۱ ساعت ۵۶MB *
تمرین پنج – ۱ ساعت ۵۵MB *

* To download: Move your mouse over the file, right-click (MacOS press the 'Control' key and click), and select "Save Link As..." from the pop-up menu.

ویدئو
Movie Player

تمامی مطالب اين سايت تحت قانون کپی‌رايت است و فقط برای کاربری‌های شخصی، غيرتجاری و غيرانتفاعی است و برای پخش گسترده نیست. برای استفاده‌ی تجاری يا پخش گسترده‌ی اين مطالب، لطفا با شرکت تيان‌تی تماس بگیرید.